Písečná duna Lubek (Wydma Lubek)

K Helu jakožto k písečné kose patří neodmyslitelně i písečné duny. Nejsou zde sice tak velké jako ve známé Lebě, ale i tak tu najdeme i ty větší. Největší písečnou dunou na Helu je písečná duna Lubek (Wydma Lubek), jejíž výška je dvanáct a půl metru. Tuto písečnou dunu najdeme asi 2,3 km jihovýchodně od centra Kužnice, za osadou Syberia.